Reputatie­management

Een langdurig goede reputatie creëert een emotionele band tussen uw organisatie en uw stakeholders. Dit leidt tot een ‘license-to-operate’ voor uw organisatie, waardoor op termijn het bedrijfsresultaat of doelstelling positief wordt beïnvloed. Stakeholders met een positief oordeel over uw organisatie gaan graag met u in gesprek en steunen u in uw doelen. Een positieve basishouding maakt de toegang tot politici en ambtenaren gemakkelijker. Opinieleiders en belangenorganisaties steunen u sneller in uw doelen.

De reputatie management-aanpak van Van Belang & Partners met het luisteren naar de relevante omgeving van uw organisatie via stakeholders onderzoek, media-analyses en social mediascans.

Van Belang & Partners brengt – met u – in kaart welke (strategische) issues relevant zijn en welke sentimenten en frames een rol spelen. Met deze inzichten gaan we aan de slag om uw reputatie te versterken in reactie op uw veranderende omgeving. U maakt de verwachtingen van uw stakeholders waar. Een aansprekende (social) media campagne gaat dit benadrukken.

Neem contact op

Monitoring en duiding

Corporate Affairs begint met op de hoogte zijn van alle actualiteiten in de media en de politiek. Het non-stop monitoren van de media, Den Haag en Brussel is een intensieve en tijdrovende bezigheid, maar zeer belangrijk. Gelukkig kan het gemakkelijker! Van Belang & Partners werkt hiervoor samen met het platform 1848.nl: een politieke nieuwsfeed, waarbij u direct op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel.

Reputatie­management

Een goede reputatie creëert een emotionele band tussen uw organisatie en haar stakeholders. Dit leidt tot een sterke basis de noodzakelijke ‘license-to-operate’. Van Belang helpt u om uw activiteiten en communicatie aan te laten sluiten op de veranderende omgeving. Zo werkt u effectiever aan uw doelen.

Public affairs

Ook uw organisatie werkt in het driedimensionale krachtenveld van stakeholders, die met wisselende kracht en inzet, zichtbaar en minder zichtbaar invloed uitoefenen op uw belangen. Met inzicht in dit krachtenveld helpen we u om effectiever en vanuit gezamenlijke doelen te handelen. Van Belang & Partners hanteert de eigen ontwikkelde en beproefde Arnolfini-methodiek voor uw stakeholdersmanagement.

Stake­holders­ management

Iedere organisatie en ieder bedrijf werkt in de 3-D wereld die het krachtenveld met stakeholders behelst. Deze stakeholders zijn organisaties of personen die, met wisselende kracht en inzet, invloed uitoefenen op uw belangen.