Public affairs

Met ‘public affairs’ bedoelen de partners bij Van Belang & Partners het geheel van rechtmatige acties om (bestuurlijke, politieke en ambtelijke) besluitvorming te beïnvloeden, bijvoorbeeld in nieuwe wet- en regelgeving. Politiek maatschappelijke issues krijgen bij Van Belang & Partners een holistische aanpak.

Public affairs management is veel meer dan ‘lekker netwerken’ en het beïnvloeden van politici via een gerichte lobby. De evolutie in informatietechnologie en de politieke veranderingen betekent in de bestuurlijke wereld een constante dialoog. Iedereen met toegang tot internet kan zich in het debat mengen. Publieke opinie is het sleutelwoord voor wie een politiek doel of een sterk standpunt heeft. Daarom is reputatie zo belangrijk, want niet iedereen met een standpunt wordt gehoord.

Public affairs start bij uw gefundeerde boodschap en weerklinkt het maatschappelijke geluid dat die boodschap draagt. Dan pas begint de echte lobby, waarin inzicht in politiek-bestuurlijke processen en timing cruciaal zijn.

Van Belang & Partners managet dit gehele proces met een unieke methode vanuit de wetenschap dat public affairs pas werkt met een praktische benadering van politiek en bestuur. Uw stakeholders in het besluitvormingsproces in het publieke domein worden op het juiste moment goed geïnformeerd met correcte informatie.

We knippen het lobbyproces op in overzichtelijke goed georganiseerde stappen. U komt met een vraag en het bespreken ervan leidt al tot haalbare en realistische lobbydoelstellingen met de daarbij horende kernboodschappen. Na een grondige krachtenveldanalyse van alle relevante stakeholders stellen we u in staat om met de juiste lobbyinstrumenten –  ondersteund met (public affairs) coaching – uw stakeholders te benaderen en de lobby uit te voeren.

Neem contact op

Monitoring en duiding

Corporate Affairs begint met op de hoogte zijn van alle actualiteiten in de media en de politiek. Het non-stop monitoren van de media, Den Haag en Brussel is een intensieve en tijdrovende bezigheid, maar zeer belangrijk. Gelukkig kan het gemakkelijker! Van Belang & Partners werkt hiervoor samen met het platform 1848.nl: een politieke nieuwsfeed, waarbij u direct op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel.

Reputatie­management

Een goede reputatie creëert een emotionele band tussen uw organisatie en haar stakeholders. Dit leidt tot een sterke basis de noodzakelijke ‘license-to-operate’. Van Belang helpt u om uw activiteiten en communicatie aan te laten sluiten op de veranderende omgeving. Zo werkt u effectiever aan uw doelen.

Public affairs

Ook uw organisatie werkt in het driedimensionale krachtenveld van stakeholders, die met wisselende kracht en inzet, zichtbaar en minder zichtbaar invloed uitoefenen op uw belangen. Met inzicht in dit krachtenveld helpen we u om effectiever en vanuit gezamenlijke doelen te handelen. Van Belang & Partners hanteert de eigen ontwikkelde en beproefde Arnolfini-methodiek voor uw stakeholdersmanagement.

Stake­holders­ management

Iedere organisatie en ieder bedrijf werkt in de 3-D wereld die het krachtenveld met stakeholders behelst. Deze stakeholders zijn organisaties of personen die, met wisselende kracht en inzet, invloed uitoefenen op uw belangen.