Monitoring en duiding

Monitoring

Corporate Affairs begint met op de hoogte zijn van alle actualiteiten in de media en de politiek omdat het van belang is om te voorkomen achter de politieke realiteit aan te lopen. Het non-stop monitoren van de media, Den Haag en Brussel is een intensieve en tijdrovende bezigheid, maar zeer belangrijk. Gelukkig kan het gemakkelijker!

Van Belang & Partners werkt hiervoor samen met het platform 1848.nl; een politieke nieuwsfeed, waarbij u als journalist, belangenbehartiger, woordvoerder, beleidsmedewerker, politicus of politiek geïnteresseerde burger direct op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel en makkelijk politieke documenten en nieuwsberichten kunt terugzoeken.

1848.nl stelt u door middel van notificatiefuncties in staat om tijdig alle voor u relevante informatie te ontvangen, zodat u in een vroeg stadium de voorbereidingen kunt starten op wat er komen gaat. Neem contact met ons op en wij regelen dat u nooit meer iets mist.

Duiding

De experts van Van Belang & Partners duiden voor u de politieke actualiteiten, hiermee legt u een goede basis voor al uw lobbywerk. Het is dan niet meer nodig om dit non-stop zelf in de gaten te houden, wij maken een overzicht. Dit doen de experts van Van Belang & Partners voor u aangevuld met de nodige duiding wat voor invloed dit heeft op uw organisatie.

De frequentie hiervan wordt aangepast op uw belangen krijgt u een uitgewerkt overzicht met de stand van zaken in ‘Den Haag’ en/of ‘Brussel’ bestaande uit de relevante stukken en informatie waaronder de Kameragenda, het volgen van de procedurevergaderingen en onder andere concreet advies of het nodig is om stappen te ondernemen op kansen en mogelijke risico’s.

Bekijk hieronder een demo 1848.nl.

Neem contact op

Monitoring en duiding

Corporate Affairs begint met op de hoogte zijn van alle actualiteiten in de media en de politiek. Het non-stop monitoren van de media, Den Haag en Brussel is een intensieve en tijdrovende bezigheid, maar zeer belangrijk. Gelukkig kan het gemakkelijker! Van Belang & Partners werkt hiervoor samen met het platform 1848.nl: een politieke nieuwsfeed, waarbij u direct op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel.

Reputatie­management

Een langdurig goede reputatie creëert een emotionele band tussen uw organisatie en uw stakeholders. Dit leidt tot een ‘license-to-operate’ voor uw organisatie, waardoor op termijn het bedrijfsresultaat of doelstelling positief wordt beïnvloed.

Public affairs

Met ‘public affairs’ bedoelen de partners bij Van Belang & Partners het geheel van rechtmatige acties om (bestuurlijke, politieke en ambtelijke) besluitvorming te beïnvloeden, bijvoorbeeld in nieuwe wet- en regelgeving.

Stake­holders­ management

Iedere organisatie en ieder bedrijf werkt in de 3-D wereld die het krachtenveld met stakeholders behelst. Deze stakeholders zijn organisaties of personen die, met wisselende kracht en inzet, invloed uitoefenen op uw belangen.