Over ons

Laten we even normaal doen

Want uw belang is onze missie. Wij werken met u samen aan oplossingen voor het vraagstuk met het voordeel dat u zelf – na afloop van de opdracht – de aanpak zelf ter hand gaat nemen.

Van Belang & Partners staat stevig met beide benen op de grond. Volgens ons is public affairs en lobby niet iets om gewichtig over te doen, maar wel van enorme waarde. Het draait niet alleen om de juiste contacten, het gaat vooral om kennis en inzicht. Een expert die de weg weet binnen het publieke domein is daarbij onontbeerlijk, een nuchtere werkwijze wel zo prettig.

Van Belang & Partners werkt open, flexibel en resultaatgericht aan public affairs management  en de aanpak van de gekozen lobbystrategie. Vanuit plezier voor het vak wordt maatwerk geleverd.

De bij Van Belang & Partners aangesloten public affairs consultants zijn lid van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA).  Zij onderschrijven de gedragsregels voor het lobbywerk, zoals omschreven in het Handvest van de BVPA.

Samenwerken zonder muren

Van Belang & Partners is de nieuwe samenwerking in reputatie en public affairs. Professionals met eigen expertises die niet vanuit een duur kantoor werken. Wij zijn voor u daar waar het moet: in Brussel, Den Haag, provincie of gemeente. Want wij werken samen met u. Helder en open, van analyse tot advies, van begeleiding tot uitwerking.

Geregistreerd merk

‘Van Belang’ en ‘Van Belang & Partners’ zijn geregistreerde merken bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE).