Training

Uw organisatie is slecht in het nieuws gekomen. Of de financiering staat opeens ter discussie. U voelt de noodzaak om voor uw belangen op te komen. Dat doet u samen met uw collega’s, en vraagt om nieuwe vaardigheden.

Wij bieden (in-company) trainingen aan voor effectieve belangenbehartiging. Effectieve belangenbehartiging vraagt om een methodische aanpak, zodat u met de juiste boodschap op het juisten moment bij de juiste persoon aan tafel zit. In de training werken we die methode samen met u in stappen uit.

We brengen uw stakeholders in kaart en kiezen de meest effectieve strategie voor beïnvloeding. We werken met u uw kernboodschap uit. We maken de boodschap op maat voor de verschillende stakeholders. Na de training is het een kwestie van uitvoering, en heeft uw team ervaring opgedaan in effectieve belangenbehartiging.

Neem contact op

Monitoring en duiding

Corporate Affairs begint met op de hoogte zijn van alle actualiteiten in de media en de politiek. Het non-stop monitoren van de media, Den Haag en Brussel is een intensieve en tijdrovende bezigheid, maar zeer belangrijk. Gelukkig kan het gemakkelijker! Van Belang & Partners werkt hiervoor samen met het platform 1848.nl: een politieke nieuwsfeed, waarbij u direct op de hoogte bent van de ontwikkelingen in Den Haag en Brussel.

Reputatie­management

Een goede reputatie creëert een emotionele band tussen uw organisatie en haar stakeholders. Dit leidt tot een sterke basis de noodzakelijke ‘license-to-operate’. Van Belang helpt u om uw activiteiten en communicatie aan te laten sluiten op de veranderende omgeving. Zo werkt u effectiever aan uw doelen.

Public affairs

Ook uw organisatie werkt in het driedimensionale krachtenveld van stakeholders, die met wisselende kracht en inzet, zichtbaar en minder zichtbaar invloed uitoefenen op uw belangen. Met inzicht in dit krachtenveld helpen we u om effectiever en vanuit gezamenlijke doelen te handelen. Van Belang & Partners hanteert de eigen ontwikkelde en beproefde Arnolfini-methodiek voor uw stakeholdersmanagement.

Stake­holders­ management

Iedere organisatie en ieder bedrijf werkt in de 3-D wereld die het krachtenveld met stakeholders behelst. Deze stakeholders zijn organisaties of personen die, met wisselende kracht en inzet, invloed uitoefenen op uw belangen.