Stille entree AMvB voorkomen

Als Van Belang & Partners hebben we een branchevereniging van zorgprofessionals ondersteund.

Context en vraagstuk

Branchevereniging van zorgprofessionals kwam in een overleg met het departement erachter dat een jarenlang sluimerende beleidsmaatregel via een Algemene Maatregel van Bestuur ingevoerd zou gaan worden. Deze beleidsmaatregel perkte de professionele autonomie van deze medische beroepsgroep in door uitbreiding van de bevoegdheden van de paramedische beroepsbeoefenaren in de behandeling van patiënten. De betrokken minister had nog een jaar – voor de verkiezingen – de tijd om de maatregel als AMvB door te voeren.

Aanpak

De medische beroepsgroep – bekend met media – was niet bang voor wat ‘media exposure’, maar dit vergde omgang met Haagse mores. Gesprekken met het ministerie verliepen stroef, waar de paramedische beroepsgroep wel veel ruimte leek te krijgen. Tijd om de controleur van de wetgever, de Tweede Kamer, op de hoogte te stellen. Na onderzoek, via een gerichte stakeholderbenadering, werden twee woordvoerders van fracties (regering en oppositie) actief geïnformeerd met de op maat gemaakte nieuwsbrief. Dit leidde tot gesprekken en tot actie van de Kamerleden tot het houden van het rondetafelgesprek en kritische vragen in alsnog gehouden Algemeen Overleg, waarmee de stille entree van het AMvB in een onopgemerkte voorhangprocedure voorkomen is.

Resultaat

Een jaar later, nu de minister demissionair is, is de AMvB niet voorgehangen, is de dialoog met het ministerie geactiveerd (met de paramedische beroepsgroep) en zal mogelijke invoering niet plaatsvinden op het eerder bedoelde tijdstip in de beoogde opzet.

Neem contact op