Zorg met toegevoegde waarde

Een grote zorgorganisatie bewijst haar toegevoegde waarde bij verschillende gemeenten.

Context en vraagstuk

Een grote zorgorganisatie krijgt door de decentralisering van zorgtaken te maken met verschillende gemeenten. De gemeenten vinden de organisatie log en commercieel. Ze zien de zorgorganisatie niet als partner in het verbeteren van de zorg voor hun inwoners.

Aanpak

Met een kleine groep betrokken medewerkers besluiten we het stakeholdersmanagement anders te organiseren. De medewerkers benaderen op een lager niveau en eerder in de beleidscyclus ambtenaren via de stadsregio met verbetervoorstellen.

Resultaat

De stadsregio ziet de omvang van de zorgorganisatie als een voordeel. Via dit verband lukt het een voorstel tot wijziging van de huurverordening in verschillende van de aangesloten gemeenten op de agenda te krijgen. Voortaan mag de zorgorganisatie woningen toewijzen.

Neem contact op