#bozeburger

Wat moet je vooral wél doen na 21 maart. Top 3 tips.

De komende gemeenteraadsverkiezingen gaan leiden tot een nog meer versnipperd politiek landschap, is de algemene verwachting. Wat betekent dit nu voor jou, als burger of organisatie die zijn belangen op de kaart wil zetten bij de lokale politiek?

In elk geval: (veel) meer werk. Bereid je daar maar op voor.

De politieke standpunten komen steeds verder uit elkaar, er komt steeds meer polarisatie. Politici zullen zelf steeds meer de verschillen benadrukken, in plaats van samen optrekken. En daarmee samenhangend ook populisme: stevige populaire standpunten die slechts één kant van het verhaal benadrukken en zich richten op het probleem in plaats van de oplossing.

Steeds meer en steeds meer verschillende partijen betekent in elk geval veel meer partners waarmee je contact zult moeten onderhouden, en waar je je lobby op moet richten. De arena van stakeholders, om maar eens in de taal van issuemanagement te spreken, wordt groter en complexer.

Het goede nieuws: politici zullen toch echt moeten gaan samenwerken willen ze iets kunnen bereiken in de stad of het dorp. En daar ligt jouw kans.

Tip 1

Met zulke uiteenlopende standpunten, moet jij niet met nóg een (eigen) standpunt aankomen. Nee, zoek juist naar het gezamenlijk belang, dat door meerdere partijen belangrijk gevonden wordt. Juist op dat gezamenlijk belang kun je verbinding zoeken tussen partijen, en zo de brede alliantie maken die jouw belang op de kaart gaat zetten in de lokale politiek.

Tip 2

Ook interessant: een divers politiek gekleurd landschap betekent ook meer diverse en afwijkende stakeholders. Dit creëert kansen: zoek naar ongewone, onverwachte allianties. Bijvoorbeeld: olympisch kampioenen die de campagne voor bijvoederen in de Oostvaardersplassen steunen. Maak een brede coalitie van partijen binnen maar zeker ook buiten de politiek, die elk een deel van de achterban van de politici aanspreken. Dat vergroot je kans op succes aanzienlijk.

Tip 3

Last but not least: wees heel helder over jouw eigen belang. Wat wil je precies bereiken, en waarom? Te vaak blijven groeperingen hangen in algemeenheden, dat helpt jouw lobby niet. Maak het specifiek. En koppel het aan de belangen van politieke partijen.

Neem contact op