Van crisisplan naar veiligheidscommunicatie

PaparazziNa een brand in zorgcentrum Sint Joris in Oirschot is dinsdagavond 9 april een 83-jarige bewoner overleden. Oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Helaas zijn dit soort nieuwsberichten schering en inslag. Elke dag zijn er in Nederland minstens drie calamiteiten in zorginstellingen. We hebben het over honderden branden per jaar en tal van veiligheidsproblemen zoals  (seksuele) mishandeling, valpartijen en voedselvergiftigingen.

Brandveiligheid blijkt het grootste veiligheidsissue:

  • Jaarlijks zijn er minstens 250 tot 500 branden in zorginstellingen.
  • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzocht 68 brandincidenten. In 36 gevallen was sprake van een ‘actieve patiëntgebonden oorzaak’.

Maar ook de (on)veiligheid van drinkwater is regelmatig in het nieuws:

  • Het RIVM ontdekte dat 40 procent van de nieuwe drinkwaterinstallaties niet voldoet aan veiligheidseisen.
  • Onveilige installaties verhogen het risico op de uitbraak van legionella.

Daarnaast is er nog een veelvoud aan andere calamiteiten. Die leiden niet altijd tot levensbedreigende situaties, maar leveren wel onrust en negatieve publiciteit op. Voorbeelden zijn: asbest, geweld tussen bewoners en/of personeel, voedselvergiftiging, stroomstoringen en kortsluiting.

Snel en adequaat reageren

Als een instelling niet snel en adequaat reageert, escaleert de zaak. Op elke calamiteit moet snel en op passende wijze gereageerd worden. Speciaal voor zorginstellingen heeft Van Belang & Partners de Veiligheid Communicatie Toolkit ontwikkeld. Hiermee kunnen instellingen zich beter voorbereiden op crisissituaties.

De Veiligheid Communicatie Toolkit overstijgt het reguliere crisisplan, dat in veel instellingen in de spreekwoordelijk bureaula stof ligt te vangen. Wij kijken naar de huidige stand van zaken (nul-audit), maken een grondige analyse, bedenken samen met u een passende strategie, schrijven een plan van aanpak, compleet met checklists, toetsen het plan en trainen alle betrokkenen, zodat iedereen precies weet hoe te handelen. Daar blijft het niet bij. We gaan het nieuwe beleid pro-actief communiceren met uw achterban en uw stakeholders.

Als beeld: wij zijn tegelijkertijd de laatste man en de diepe spits in uw elftal. U krijgt mogelijkheden om uw professionaliteit en betrokkenheid aan te tonen op het moment dat er nog niets aan de hand is. En mocht het toch mis gaan: u bent op alles voorbereid.

Voor meer informatie over onze Veiligheid Communicatie Toolkit, kunt u contact opnemen met Arnold van Binsbergen.

Bijlage: Memo-veiligheidscommunicatie Van Belang & Partners

Neem contact op