This is supposed to be German text.

Roel van den Tillaart werkt sinds de oprichting als adviseur public affairs voor Van Belang & Partners. Hij rondde zijn studie geschiedenis aan de Radboud Universiteit cum laude af. Als voorzitter van studentenvereniging Carolus Magnus raakte hij geïnteresseerd in het organiseren van draagvlak. Roel was betrokken bij verschillende lokale fracties van D66. Hij neemt deel aan het tweejarige D66-talentenprogramma en verschillende projectgroepen verbonden aan het Landelijk Bureau en de Tweede Kamerfractie. Zijn aandacht gaat in het bijzonder uit naar lokale issues. Hij adviseert onder meer zorgondernemers over het opstarten van hun lokale lobby

Contact us