Het is ‘rustig’ in Den Haag

Ga in de startblokken staan.

Leg een stevig fundament

De Tweede Kamerverkiezingen van maart liggen al weer ver achter ons. Een moeizame formatie is in volle gang en de schattingen wanneer er een nieuwe regering zal aantreden verschillen van juli tot de herfst. Ondertussen zijn alle belangrijke en gevoelige onderwerpen controversieel verklaard in Den Haag en worden de komende tijd niet besproken in de Tweede Kamer. Niets te zoeken in Den Haag kun je zeggen, maar niets is minder waar.

In de kleedkamers bereidt men zich voor op wat er komen gaat en jij kan dat ook. Een goede voorbereiding is het halve werk en bij lobby bijna het hele. Er zijn drie stappen die je gedaan wilt hebben voordat de nieuwe regering aan de slag gaat.

1. Stel je doelen vast

Weet wat je wilt. Welke onderwerpen zijn van groot belang voor je organisatie, welke kaders zijn er nodig om succesvol te zijn of op welke punten kan Den Haag het je makkelijker maken. Het is niet nodig dat deze onderwerpen al op de politieke agenda staan, want let op alles kan op de agenda verschijnen, verdwijnen en gezet worden.

Zelfs als er geen vuiltje aan de lucht is, is het goed om op een rijtje te hebben wat de kaders zijn die daaraan bijdragen. Dit maakt het gemakkelijker om veranderingen op een vroeg tijdstip te identificeren als mogelijke kansen of risico’s.

Met het overzicht van de belangen van de organisatie is Den Haag of misschien zelfs Brussel gemakkelijker te monitoren en de belangrijke gebeurtenissen aan de hand daarvan te filteren.

2. Peil je stakeholders

Op basis van de onderwerpen is het essentieel om de stakeholders in het ‘krachtenveld’ van je belangen te identificeren en te analyseren; de stakeholdersanalyse. In essentie is deze analyse niets meer dan goed om je heen kijken welke personen en organisaties met dezelfde onderwerpen te maken hebben. Dit zijn je partners en tegenstanders op het moment dat er gelobbyd moet worden.

Vaak ken je ze al, maar sta je er niet bij stil. Een zoektocht op het internet levert snel een hoop bekende en nieuwe namen op. Kijk ook eens op 1848.nl, vul de onderwerpen in als zoekterm en krijgt direct een overzicht van alle nieuwsitems en Kamerstukken waar er over de belangen gesproken is. Door zo’n zoektocht haal je niet alleen namen van de relevante stakeholders naar boven, maar krijg je ook direct een inzicht in de politieke actualiteit.

Tot slot ga je kijken naar de posities die de verschillende stakeholders innemen. Let op dat deze niet altijd vanzelfsprekend zijn. Twee supermarkten zijn namelijk over het algemeen concurrenten, maar delen wel dezelfde belangen in Den Haag en zullen op dat gebied elkaars partners zijn.

3. Maak kennis met woordvoerders

Een belangrijke groep stakeholders voor die je moet kennen zijn de woordvoerders van de politieke partijen. De nieuwe Tweede Kamer telt maar liefst 71 nieuwe Kamerleden en twee nieuwe fracties. Nu is een uniek moment om kennis te maken met deze politici, de zekere ‘rust’ die er nu in Den Haag is wordt gebruikt om het eerste contacten te leggen die op termijn het verschil kunnen maken.

Kijk op de site van de Tweede Kamer, de politieke partijen of nog beter bel even met het secretariaat van de verschillende Kamerfracties om erachter te komen wie de woordvoerders zijn die de komende periode verantwoordelijk zijn op de onderwerpen die je aangaan.

De laatste stap is zoek contact! Besef dat je ook een stakeholder van de woordvoerders bent. Ze zijn afhankelijk van informatie en input uit de maatschappij om hun beleid op te baseren en te beargumenteren. Je hebt goed voor ogen welke onderwerpen van belang zijn, welke stakeholders zich op dit gebied bezighouden, wat de actuele politieke situatie is en natuurlijk je eigen visie wat er wel of niet moet gebeuren. Vat dit samen in een mooi ‘position paper’ en stuur dit naar de verschillende woordvoerders met het aanbod om een keer een kennismakingsgesprek te plannen.

Startblokken

Samenvattend: een goede voorbereiding is het hele werk. Of er nu een specifiek lobbytraject ingezet moet worden of er een belang is om de status quo te behouden, zorg dat je in de startblokken staat om direct aan de slag te gaan. Zo behartig je volledig de belangen van je organisatie en voorkom je achter de politieke realiteit aan te moeten rennen.

Neem contact op