Workshop lobbyen in Europa

In deze workshop leer je waarvoor je in Brussel moet zijn als het over de zorg gaat en hoe je er invloed uitoefent.

Waarom Europa?

Sinds de financiële crisis in 2008 is ‘Europa’ niet meer weg te denken uit de publieke discussie. Voor veel mensen is duidelijk hoe diep de Europese besluitvorming doorwerkt op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Maar Europa is geen dictaat, wie wil kan er invloed op uitoefenen. Maar hoe doe je dat?
Deze workshop biedt handvaten hoe in Brussel invloed uit te oefenen. Naast behandeling van enkele inhoudelijke zorg gerelateerde thema’s wordt er ook ingezoomt op het proces: wat zijn de stappen in de Europese besluitvorming, welke momenten zijn cruciaal als je invloed wilt hebben en hoe kan je dat dan het beste doen?

Opzet workshop

  • Het Europese kader:
    – korte geschiedenis van de EU
    – Brussel en de zorg
    – overzicht van de relevante besluitvormingsprocessen
  • Voorwaarden voor een effectieve lobby: verschillen en overeenkomsten tussen Den Haag en Brussel
  • Casuïstiek en vragen

Het programma is flexibel van opzet. Als blijkt dat bepaalde zaken en vragen sterk(er) leven, dan wordt daar ruimte en aandacht aan gegeven.

De gesprekvorm is een dialoog, een prettig ‘keukentafelgesprek’ waarbij de deelnemers altijd vragen kunnen stellen en hun eigen bevindingen kunnen delen.

Inschrijven voor deze website kan hier op de website van PGO support. 

Neem contact op