Adviseurs omarmen open innovatie

lego-mindstorms-nxt-8547_2_1Van de ontwikkeling van nieuwe computers door Dell, het maken van nieuw speelgoed door Lego of het ontwikkelen van supersonische zeilbootjes: in openheid samenwerken levert in de praktijk vaak sneller en betere resultaten op dan de traditionele manier van innoveren. Voor adviseurs geldt dit ook. Tot deze – door Van Belang & Partners beproefde – conclusie komt Hans Smorenburg in zijn scriptie ‘Innovatie in de connected world; de uitdaging van een adviesorganisatie’.

 

Smorenburg werkt vijftien jaar als organisatieadviseur. Sinds 2008 is hij senior consultant bij Quint Wellington Redwood. Hij zag in zijn werk dat adviseurs MET  hun klanten vaak innovatieve oplossingen bedenken, maar dat organisatieadviesbureaus zelf nauwelijks innoveren. Dus ging hij op onderzoek uit en ontdekte dat open innovatie in de advieswereld onontkoombaar is:

  • Achterhaald: ‘Innovatie als particuliere bezigheid van R&D-afdelingen, die afgesloten van de rest van de wereld producten ontwikkelen’.
  • Internet verbindt iedereen. Elke innovatie wordt meteen tot in alle uithoeken van de wereld bekend. Internet koppelt losse deelmarkten betrekkelijk eenvoudig aan elkaar.
  • Aanbieders kunnen de markt nauwelijks meer sturen. Vroeger controleerden aanbieders de markt, omdat zij het voordeel hadden van informatieschaarste. Tegenwoordig is er sprake van informatieovervloed en is dit voordeel voor de aanbieders vrijwel overal verdwenen.
  • Mondiaal delen eindgebruikers hun kennis via ‘internet communities’. Hierdoor ontwikkelt de markt zich veel sneller dan vroeger.
  • De onzekerheid in de markt is de laatste jaren zo toegenomen dat de toekomst voor individuele bedrijven niet meer te voorspellen is.
  • Om aan het stuur te blijven moeten aanbieders nog meer gaan innoveren.
  • Gesloten innovatie is kansloos: het is weinig effectief en te langzaam.
  • Samenwerking met andere partijen versnelt het innovatieproces.
  • Open innoveren kan samen met andere (deel)bedrijven, maar ook met de ‘vraagzijde’ (de eindgebruiker). Deze samenwerking kan in intensiteit variëren: van een forum op internet of een community, tot en met complete co-creatie waarin bedrijf en gebruiker volledig gelijkwaardig zijn.
  • Tegenwoordig is innovatie veel breder dan materiële zaken: het kan net zo goed gaan over nieuwe business modellen of over (advies)producten.

hanssmorenburgDell, Lego en een zeilbootje

Dell en Lego hebben dit goed begrepen. Beide bedrijven werken intensief samen met hun klanten. Dell zette een open community op waar nieuwe computers worden ontwikkeld (http://www.ideastorm.com). Deze community levert een stroom aan nieuwe ideeën op, waarvan er al 528 in praktijk zijn gebracht. Lego stortte zich samen met klanten op nieuwe producten als de robotica, via het platform www.mindstorms.com. Nog een stap verder is co-creatie, zoals de ontwikkeling van een nieuw type zeilbootje De Moth door fanatieke zeilers (zoals Smorenburg zelf ook).

Adviseurs

Het probleem van de adviesorganisatie is dat adviseurs meestal bij de klant zitten en dus weinig tijd en mogelijkheden hebben om de eigen organisatie vooruit te helpen. Toch kun je aan dat probleem tegemoetkomen, aldus Smorenburg. Veel adviseurs delen hun kennis op informele wijze: bij de koffieautomaat of in de wandelgangen. Beter is het om kennis formeel te delen en innovatie te agenderen. De meest ingrijpende vorm van kennisdeling is codificatie: kennis wordt systematisch vastgelegd en gedeeld.

Aanbodgedreven innovatie

Smorenburg onderscheidt verschillende vormen van innovatie: ‘klantgedreven’ waarbij samen met de klant een nieuw product wordt ontwikkeld en ‘partnergedreven’ waarbij de adviesorganisatie samen met de klant of een (partner-)organisatie op gelijkwaardige wijze samenwerkt. Nog een stap verder is ‘aanbodgedreven innovatie’. Deze vorm van innovatie gebruikt Smorenburg zelf met succes in de praktijk: verschillende klanten (soms zelfs concurrenten) werken gezamenlijk aan een probleem. Zo worden ervaringen uit verschillende organisaties tot een groter nut gemaakt. Ook dat is een vorm van innovatie: een oplossing van een sector gebruiken om een probleem in een andere sector op te lossen.

Meer over Hans Smorenburg: LinkedIn, Twitter, Quint Wellington Redwood.

Erik van Stokkom en partners 😉

 

Neem contact op